JOSEP MARÍA POCH

SÓC RES

Imatge matérica / mixta / 2006

Us llego, amics, senzillament
Els tres quefers humils de sempre:
Viure (i menjar) amb decòrum cada dia;
Si podeu, endegar, cobejança i luxúria
Pemsar. (creure i dubtar)
En la certesa I les hipótesis
De la mort de la carn
I la vida nova de l’ânima

No hi ha res més a fer. I ya basta
La resta és literatura.

PERE QUART

 

Sóc l’accent del sóc
Ni tan sols l’o
De vegades ni tan sols sóc
Sóc res.

JOSEPH M. POCH

Principal

ART-MIRALL / Laboratorio de Creación / Galería, Arte Gastronómico y Proyectos / Carrer Mirallers 7 / 934330780 - 635324687 / CP 08003 / BARCELONA

Espacio Creación