ANDREA VICENTE

DEMAIN

a la MARÍA de Mongai

 

Dibuixos sobre diversos suports / Poema Concret / 2006

El projecte Demain, és una introspecció al nostre sentit més primari, treballar amb les mans com a eina principal. Enlloc de fer-ho patent única i exclusivament,en aquest cas sense valer-nos dels pinzells, hi queda reflexat com a motiu de l’obra pictòrica.

Utilitzo un llenguatge formal abstracte de formes amorfes i orgàniques, que es troben a un pas entre la línia de l’abstracció i la figuració.

L’observació de diferents gestos, simbolisme d’aquests, i com s’adiuen amb els colors que els imposo, es un sentit reflex i alhora inevitable d’aquesta obra pictòrica.

DEMAIN

Dibujos sobre diversos soportes / Poema Concreto / 2006.

El proyecto Demain, es una introspección a nuestro sentido más primario, trabajar con las manos como herramienta principal. En lugar de hacerlo patente única y exclusivamente, en este caso sin usar los pinceles, queda reflejado como motivo de la obra pictórica.

Utilizo un lenguaje formal abstracto de figuras amorfas y orgánicas, que se encuentran a un paso entre la línea de l’abstracción y la figuración.

La observación de diferentes gestos (simbolismo de éstos) y su relación con los colores que impongo, es un sentido reflejo y a la vez inevitable de esta obra pictórica.

Principal

ART-MIRALL / Laboratorio de Creación / Galería, Arte Gastronómico y Proyectos / Carrer Mirallers 7 / 934330780 - 635324687 / CP 08003 / BARCELONA

Espacio Creación