En el context multicultural i multifuncional de les ciutats europees, les activitats artesanes i comercials compleixen un paper en la transformació dels barris més cèntrics, fenomen que es trasllueix en les perspectives culturals i la identitat de cada lloc. Llavors, la concentració de tradició i diversitat transformen el paisatge urbà en un ric repertori d'estils que desdibuixen els límits entre el que és tradicional i el que és actual.

No obstant això, els lloguers cada vegada més cars provoquen l'expulsió d'artesans i d'espais culturals del barri, per la qual cosa ens trobem davant una etapa avançada del projecte de renovació urbanística; justament, aquella que definirà el futur i vitalitat del mateix.

És així que la mateixa transformació obre nous espais per a equipaments socials i culturals que poden servir per a fer visibles processos creatius que històricament han tingut un important lloc en el barri, i que en els últims anys han estat a poc a poc desplaçats a les localitzacions perifèriques (carrers deprimits), fora dels circuits comercials.

La proposta

Es proposa sol•licitar un local de l’Ajuntament de Barcelona, sol•licitud que faria la Federació de Comerciants del Casc Antic (FECCA), perquè fos gestionat per l'organització Associació de Comerciants i Artesans de la Ribera (ACAR), per proposar un projecte de difusió artesanal i intercanvi interdisciplinari que permeti obrir al barri el nostre treball creatiu, que proporcioni la difusió necessària (contacte amb els artesans un a un i virtualment), l'exhibició en nous formats de l'artesania i un aparador de la diversitat artesanal amb venda directa dels productes dels tallers de creació manufacturada.

Es proposa un projecte escalonat interdisciplinari, organitzat per creadors del barri (artesans i artistes) que busquen obrir i difondre els seus productes creatius a la societat. A més, es vol transmetre valors interculturals a través d'accions i objectes que fusionin producció artesana i diverses manifestacions d'art per a potenciar l'intercanvi.

Calidoscopi de Creadors del Casc Antic és un projecte que busca la interrelació entre el territori i la societat, amb la construcció d'una imatge identitària a través de l'intercanvi de coneixements individuals i la memòria del lloc. La diversitat d'oficis representats en els seus carrers i l'actual localització de creadors són a la base de la identitat i futur del barri.

El projecte aglutina diverses activitats relacionades amb el món de l'artesania, l'art i l'educació; eixos d'obertura cap a la comunitat que el nostre projecte busca integrar; facetes de la creació per a generar espais d'intercanvi. L'espai que es vol serà el centre articulador d'un projecte de contacte artesanal i creatiu. Es proposa relacionar diferents elements que importen al nostre barri, des de la memòria artesanal i les noves produccions creatives a partir de la dialèctica entre artesania i art contemporani amb la seva respectiva relació amb l'espai urbà.

La interrelació a nivell de barri s’assoleix a través d'un circuit entre punts artesans: tallers, botigues i galeria, que permeti la promoció, la transmissió pedagògica de valors i el contacte de creadors de diferents disciplines. Per tant, s’intenta revitalitzar les relacions interpersonals i els recorreguts per als vianants, la toponímia dels usos històrics i la memòria del lloc.

Els objectius del projecte

• Consolidar un punt de promoció, venda i trobada artesanal.
• Obrir un espai educatiu d'oficis artesans amb una funció social dintre del barri.
• Fer que els sabers locals siguin generadors d'un “segell comercial” únic i propi dels artesans del casc antic (“marca amb denominació d'origen catalana ”).
• Participar activament en la reconstrucció de la memòria i transformació del barri.

Aquests objectius queden representats en el projecte a través de quatre components o línies bàsiques de treball:

1 . Exhibició, galeria i esdeveniments
2 . Educació: tallers, incubadora de creadors i nous projectes
3 . Banc de memòria artesanal i comercial del barri
4 . Projectes pont a l'espai públic

Principal
Espacio Creación

CALIDOSCOPI DE CREADORS DEL CASC ANTIC

Associació d’Artesans i Comerciants per a la Promoció de la Vilanova de la Ribera (ACAR)

Els components del projecte

1. Exhibició, galeria i esdeveniments (exposicions, instal•lacions i intervencions efímeres). La galeria, com a espai d'exhibició i venda del producte dels associats, generarà vincles directes entre els creadors i els compradors, a més de la integració de nous formats de presentació motivats per les propostes artístiques. Aquestes intervencions lúdiques construiran una dinàmica comunicativa entre la societat circumdant i la creació manufacturada i facilitaran l'intercanvi multicultural.

2. Educació: tallers demostratius, incubadora de creadors i nous projectes (contacte entre el coneixement artesanal i la societat, a través de tallers que permetin traduir el llenguatge – tècnic i artesà en les generacions de nous processos veïnals). El nostre treball exposat tindrà una relació directa amb una capacitació sociolaboral, reflectida en la reproducció d'aquest “saber fer”. Els tallers tindran una temporalitat definida segons els abastos socials del projecte.

3. Banc de memòria artesanal del barri (documentar activitats artesanes en relació amb els toponímies i formar una base de dades i un vídeo documental). Es tracta d’atresorar de forma audiovisual les diferents experiències i relats dels artesans, comerciants i veïns que els últims 20 o més anys han participat en la construcció d’una memòria de creació i d'una identitat cultural associada al barri.

4. Projectes pont a l'espai públic (continuïtats entre el dins i el fora: les fires i les festes populars, recerca de nous espai d'exposició i discussió de la transformació urbana). Ha d'existir una retroalimentació entre les dinàmiques que es produeixen a l'interior de l'espai i les situacions pròpies del barri. L'espai públic circumdant serà una plataforma potencial per a projectar un creixement col•lectiu (artesans - societat) en la solució de dificultats urbanes quotidianes (treball, habitatge, educació i oci).

En el nostre projecte considerem la variable de gènere i les noves tecnologies com a estructurals, i les complementaran transversalment les quatre línies de treball anteriors, ja que el treball artesà hi és una activitat econòmica predominantment femenina i la seva difusió, ara, forma part de les estratègies d'autoocupació.

L'art i les artesanies són activitats econòmiques predominantment femenines que es realitzen en l'entorn urbà. El treball artesanal reflecteix la seva particular cosmovisió, que a través del projecte Calidoscopi de Creadors del Casc Antic es proposa conserven i transmeten l'expressió creativa de dones -principalment- del Casc Antic i de generació en generació.

Vinculació a través de circuits alternatius

Es planteja un circuit entre punts de difusió (tallers, botigues i el local de l’ACAR) que permeti la promoció o la transmissió pedagògica de valors i el contacte de creadors de diferents disciplines (art, disseny i artesania). Per tant, la idea és revitalitzar les relacions socials amb recorreguts per als vianants (menys turístics) dintre del Casc Antic.

Mapa Interactiu

contacto@art-mirall.org

Context de referència i problemàtica

Els oficis artesanals i la comercialització dels seus productes són els principals motors de la transformació de la ciutat europea partint d'una realitat medieval fins arribar a la vida actual. De fet, actualment les zones urbanes tracten de conservar en els seus nuclis antics, la seva memòria històrica; i per tant, les labors tradicionals que encara s’hi fan.

ART-MIRALL / Laboratorio de Creación / Galería de Arte / Proyecto, Ciudad y Paisaje / 08002 / Barcelona